Hvordan går man i skole på en båd?

INDLÆGGET ER SPONSORERET

IMG_0747

Danmark har til forskel fra mange andre lande ikke skolepligt men undervisningspligt. Det betyder, at man kan gøre lige præcis det vi gør – nemlig tager børnene ud af skolen, uden at vi skal ansøge om det. Vi skal blot meddele kommunen, at vi hjemmeunderviser fra næste skoleårs start. Men dermed ikke sagt, at vi kan vælge at lade være med at undervise dem (som ellers er en voksende tendens blandt hjemmeundervisere i USA kaldet unschooling).  Hjemmeundervisning hører nemlig under friskoleloven, og vores undervisning skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Så jeg har været en tur forbi mange instanser; blandt andet Undervisningsministeriet, kommunen, Foreningen Skole & Forældre og børnenes egen skole for at hente vejledning og gode råd. Og vi har fået utrolig stor opbakning alle steder fra. Det er tankevækkende, at de fleste voksne mener at det vil være berigende for børnene at komme ud af klasseværelset og lære på andre måder, når børn i dag går i skole i 8 timer dagligt. Men det er vist en helt anden diskussion…

Vores primære fokus har hele tiden været, at Victor som jo er væk i 7. og 8. klasse, ikke skulle sættes i en situation, hvor omstændighederne ville spænde ben for om han kunne fortsætte i gymnasiet eller på en anden ungdomsuddannelse, når vi kom hjem igen.

Skolen har foreslået, at vi primært fokuserer på dansk, matematik og engelsk, og det skal vi nok klare tænker jeg. Men vi skal selvfølgelig tage hensyn til at Victor starter en række nye fag i 7. klasse – blandt andet biologi, geografi, fysik/kemi og historie. Og det bliver da vildt spændende at lære om fagene, mens vi ’er i miljøet’. Det må være rimelig optimalt at lære om Darwins evolutionsteori på Galapagos-øerne. Eller lære om landenes geografiske placering og deres klimaforhold, og på den måde lære hvordan verden og vejrsystemerne hænger sammen – alt sammen mens man er undervejs fra et land til det næste. Eller at kunne studere stjernehimlen og mælkevejen og få en fornemmelse af verdensrummet, mens man sejler stille af sted en nat i Stillehavet. Det er det gode ved vores rejseform – der bliver så rigelig tid til at man kan studere søkortet og atlasset undervejs.

For at støtte os i undervisningen af nogle af de fag, der ligger udover dansk- og matematikpensum har vi fået sponsoreret undervisningsmateriale fra GO Forlag, der udgiver læremidler af høj kvalitet til blandt andet grundskolen, og hvis kerneområde er naturfagene. Det er opdelt i fagområde og klassetrin, og der er både elevbog og elevhæfte og heldigvis også en lærerhåndbog med grundige vejledninger, så jeg har mulighed for at forberede mig. Alt materialet er af nyere udgivelse, og det er læsevenligt og overskueligt med gode tekster og flotte illustrationer og billeder. Forleden dag fik vi en hel kasse med bøger fra GO Forlag, og børnene er tydeligvis helt vilde med det allerede. Jeg er sikker på, at det bliver en succes.

Og jeg krydser fingre for, at vi – på trods af vores skolemæssige sats – kommer hjem med nogle kloge unger, der har fået en forståelse for hvordan verden hænger sammen, og hvor vigtigt det er at vi passer på jorden og dens ressourcer og ser tingene i et større perspektiv. Det er i hvert fald vores mål.

IMG_0744 IMG_0747 IMG_0743 IMG_0741 IMG_0740 IMG_0739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s