Vi er på Danske Banks website

I februar var Anders ude og holde sit første foredrag om vores jordomsejling. Foredraget var arrangeret af Birkerød sejlklub, hvor børnene slår deres folder i optimistjoller, og der var mange kendte ansigter blandt ’lytterne’. Fokus var naturligvis meget på det bådtekniske; altså ud fra hvilke kriterier vi har valgt båden og hvilket udstyr der kræves.

For et par uger siden blev Anders så interviewet af Danske Bank til en artikel på deres nye website. De kører et tema, der hedder Mit Liv, som omhandler forskellige faser af livet. Vores hører sjovt nok under overskriften ’Store drømme’. Fokus her er selvfølgelig, hvordan Danske Bank støttede os med at komme i mål med den økonomiske del af projektet. Med til interviewet hørte, at vi skulle have taget et billede af hele familien på båden. Det er der kommet et lidt pudsigt resultat ud af… 🙂

Vil du se med dine egne øjne, kan interviewet findes her: https://beta.danskebank.dk/DA/Privat/Mit-liv/Forandringer-i-familien/I-skal-giftes/Store-droemme-Farvel-til-hverdagen-i-to-aar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s